תכניות לימוד

צרכנות נבונה מאת יניב חדד

הגדרת התוכנית וחשיבותה

תוכנית הלימודים "צרכנות נבונה" שמה לה למטרה לפתח בוגר המסוגל להתמודד עם דילמות צרכניות, תוך ביצוע העברה מידע נרכש והתאמתו לסיטואציות צרכניות יום יומיות.

בוגר תוכנית צרכנות נבונה:

 • יתכנן מהלכי רכישה, מתוך שיקולי רווח והפסד.

 • ירכוש אסטרטגיות תכנון- "כלים לתכנון צריכה נבונה".

 • ישתמש במיומנויות חשיבה

 • יפתח יכולת עמידה בפני לחצים חברתיים ופרסומיים.

 • יגדיר "תרבות צריכה אחרת".

 

התוכנית עצמה

מהי התוכנית, כיצד היא בנויה, מה לומדים הילדים בכל שלב?
בכדי להבין כיצד בנויה התוכנית אציג את מטרות התוכנית , הערכים שהיא מקנה , מיומנויות הלמידה היא מפתחת ולאחר מכן את סדר השיעורים

מטרות התוכנית

 • פיתוח חשיבה עצמאית בתחום הכלכלה.

 • הקניית כלים לצרכנות נבונה – באמצעות מושגי יסוד בכלכלה.

 • בניית כלים מקוריים לשימוש עצמאי בחיי היום יום בחברה.

 • פיתוח יכולת בחירת מצרף מתאים של מידע ויישומו בפתרון בעיות, סיטואציות שונות – בזמן ובמקום.

 

ערכים שאותם מקנה תוכנית הלימודים צרכנות נבונה:

ערכים חברתיים

אדם בוגר עתיד להשתלב בחברה בה הוא חי, אישיותו מוזנת ומתפתחת בקבוצה תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה, בבסיס תוכנית זו ישנם חיזוקים והקניית ערכים החשובים לפרט בחברה בכלל, ובחברה הישראלית בפרט, כמו:

תקשורת חברתית

פיתוח יכולת תקשורת אישית וקבוצתית בסביבה הקרובה ובמעגלי החברה השונים.

הבנת הזולת

היכולת להכיר את הזולת , להבין אותו ואת רעיונותיו לבחון דברים מנקודת ראותו.

לדבר ולהידבר

פיתוח יכולת לדבר ולהידבר בין אדם לחברו , תרבות דיבור , תרבות שיח ותרבות המחלוקת.

נתינה וקבלה

פיתוח יכולת של נתינה וקבלה עקרון ההדדיות ביחסים שבין אדם לחברו.


סבלנות ומתינות היכולת להקשיב ולכבד את הדעות האחר, גם אם הוא שונה ממך. גילוי יחס שווה לזולת.

המיומנויות הנרכשות בתוכנית הלימודים צרכנות נבונה:

פיתוח יכולת קבלת דעות ורעיונות האחר , דרך ליבון בעיות –דילמות, העלאת רעיונות ומציאות פתרונות אקטואליות.
אוריינות מתמטית – שימוש בעקרונות מתמטיים - חישובים פשוטים ומורכבים, אחוזים, יחסים, קריאת גרף, הפקת נתונים מתוך גרף, הסקת מסקנות, השוואה, אנליזה, סינתזה.
אוריינות קריאה – קריאת טקסטים, הבנה, ניתוח, יישום, הסקת מסקנות, העברה, אנליזה, סינתזה, אינדוקציה, דדוקציה.

 
 

צעדים ראשונים בכלכלה מאת יניב חדד

הגדרת התוכנית וחשיבותה

תוכנית הלימודים "צעדים ראשונים בכלכלה" שמה לה למטרה לפתח בוגר המסוגל להתמודד עם דילמות צרכניות ופיננסיות , תוך ביצוע העברה מידע נרכש והתאמתו לסיטואציות צרכניות ופיננסיות ברמה יום יומיות.

 

בוגר תוכנית צעדים ראשונים בכלכלה

 • ידע ויבין מהי כלכלה מודרנית וכיצד היא משפיעה על חיינו ברמה היום יומית

 • ילמד וירכוש כלים פיננסיים מתקדמים

 • ישתמש במיומנויות חשיבה תוך שימוש במידע פיננסי מתקדם

 • יפתח מודעות פיננסית גבוהה ע"י הבנת המושגים היצע וביקוש

 

התוכנית עצמה

תוכנית הלימודים "צעדים ראשונים בכלכלה" מעניקה לתלמיד כלים  פיננסיים מתקדמים בכדי לשרוד בעולם המודרני בו אנו חיים , התוכנית משלבת מקרים מחיי היום יום של כולנו וכוללת דוגמאות רבות  , התוכנית מתאימה את עצמה לקהל היעד בו היא מועברת

 

מטרות התוכנית

 • פיתוח חשיבה עצמאית בתחום הכלכלה.

 • ללוות את התלמיד בצעדיו הראשונים בעולם הכלכלי מודרני

 • פיתוח והטמעת  כלים פיננסים  מקוריים לשימוש עצמאי בחיי היום יום בחברה.

 • פיתוח יכולת בחירת מצרף מתאים של מידע ויישומו בפתרון בעיות, סיטואציות שונות – בזמן ובמקום.

 

ערכים שאותם מקנה תוכנית הלימודים צעדים ראשונים בכלכלה

ערכים חברתיים

אדם בוגר עתיד להשתלב בחברה בה הוא חי, אישיותו מוזנת ומתפתחת בקבוצה תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה, בבסיס תוכנית זו ישנם חיזוקים והקניית ערכים החשובים לפרט בחברה בכלל, ובחברה הישראלית בפרט, כמו :

תקשורת חברתית

פיתוח יכולת תקשורת אישית וקבוצתית בסביבה הקרובה ובמעגלי החברה השונים.

הבנת הזולת

היכולת להכיר את הזולת , להבין אותו ואת רעיונותיו לבחון דברים מנקודת ראותו.

לדבר ולהידבר

פיתוח יכולת לדבר ולהידבר בין אדם לחברו , תרבות דיבור , תרבות שיח ותרבות המחלוקת.

נתינה וקבלה

פיתוח יכולת של נתינה וקבלה עקרון ההדדיות ביחסים שבין אדם לחברו.
סבלנות ומתינות היכולת להקשיב ולכבד את הדעות האחר, גם אם הוא שונה ממך. גילוי יחס שווה לזולת.

המיומנויות הנרכשות בתוכנית הלימודים צעדים ראשונים בכלכלה:

פיתוח יכולת קבלת דעות ורעיונות האחר , דרך ליבון בעיות –דילמות, העלאת רעיונות ומציאות פתרונות אקטואליות.
אוריינות מתמטית – שימוש בעקרונות מתמטיים - חישובים פשוטים ומורכבים, אחוזים, יחסים, קריאת גרף, הפקת נתונים מתוך גרף, הסקת מסקנות, השוואה, אנליזה, סינתזה.
אוריינות קריאה – קריאת טקסטים, הבנה, ניתוח, יישום, הסקת מסקנות, העברה, אנליזה, סינתזה, אינדוקציה, דדוקציה.

תכניות לימוד

צרכנות נבונה מאת יניב חדד

הגדרת התוכנית וחשיבותה

תוכנית הלימודים "צרכנות נבונה" שמה לה למטרה לפתח בוגר המסוגל להתמודד עם דילמות צרכניות, תוך ביצוע העברה מידע נרכש והתאמתו לסיטואציות צרכניות יום יומיות.

בוגר תוכנית צרכנות נבונה:

 • יתכנן מהלכי רכישה, מתוך שיקולי רווח והפסד.

 • ירכוש אסטרטגיות תכנון- "כלים לתכנון צריכה נבונה".

 • ישתמש במיומנויות חשיבה

 • יפתח יכולת עמידה בפני לחצים חברתיים ופרסומיים.

 • יגדיר "תרבות צריכה אחרת".

 

התוכנית עצמה

מהי התוכנית, כיצד היא בנויה, מה לומדים הילדים בכל שלב?
בכדי להבין כיצד בנויה התוכנית אציג את מטרות התוכנית , הערכים שהיא מקנה , מיומנויות הלמידה היא מפתחת ולאחר מכן את סדר השיעורים

מטרות התוכנית

 • פיתוח חשיבה עצמאית בתחום הכלכלה.

 • הקניית כלים לצרכנות נבונה – באמצעות מושגי יסוד בכלכלה.

 • בניית כלים מקוריים לשימוש עצמאי בחיי היום יום בחברה.

 • פיתוח יכולת בחירת מצרף מתאים של מידע ויישומו בפתרון בעיות, סיטואציות שונות – בזמן ובמקום.

 

ערכים שאותם מקנה תוכנית הלימודים צרכנות נבונה:

ערכים חברתיים

אדם בוגר עתיד להשתלב בחברה בה הוא חי, אישיותו מוזנת ומתפתחת בקבוצה תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה, בבסיס תוכנית זו ישנם חיזוקים והקניית ערכים החשובים לפרט בחברה בכלל, ובחברה הישראלית בפרט, כמו:

תקשורת חברתית

פיתוח יכולת תקשורת אישית וקבוצתית בסביבה הקרובה ובמעגלי החברה השונים.

הבנת הזולת

היכולת להכיר את הזולת , להבין אותו ואת רעיונותיו לבחון דברים מנקודת ראותו.

לדבר ולהידבר

פיתוח יכולת לדבר ולהידבר בין אדם לחברו , תרבות דיבור , תרבות שיח ותרבות המחלוקת.

נתינה וקבלה

פיתוח יכולת של נתינה וקבלה עקרון ההדדיות ביחסים שבין אדם לחברו.


סבלנות ומתינות היכולת להקשיב ולכבד את הדעות האחר, גם אם הוא שונה ממך. גילוי יחס שווה לזולת.

המיומנויות הנרכשות בתוכנית הלימודים צרכנות נבונה:

פיתוח יכולת קבלת דעות ורעיונות האחר , דרך ליבון בעיות –דילמות, העלאת רעיונות ומציאות פתרונות אקטואליות.
אוריינות מתמטית – שימוש בעקרונות מתמטיים - חישובים פשוטים ומורכבים, אחוזים, יחסים, קריאת גרף, הפקת נתונים מתוך גרף, הסקת מסקנות, השוואה, אנליזה, סינתזה.
אוריינות קריאה – קריאת טקסטים, הבנה, ניתוח, יישום, הסקת מסקנות, העברה, אנליזה, סינתזה, אינדוקציה, דדוקציה.

 

מחלום למציאות תוכנית לימודים ביזמות מאת יניב חדד

הגדרת התוכנית וחשיבותה

תוכנית הלימודים "מחלום למציאות" שמה לה למטרה לפתח בוגר המבין את חשיבותה של היזמות ככלי למימוש החלום העסקי

בוגר תוכנית מחלום למציאות:

 • יבין וידע מהי יזמות

 • ירכוש כלים פיננסים ההופכים חולם ליזם

 • ישתמש במיומנויות חשיבה

 • יפתח יכולת הבנה ויישום של החלק האופרטיבי ביזמות

 • יגדיר את ההבדל בין יזם לבעל עסק 

 

מטרות התוכנית

 • פיתוח חשיבה עצמאית בתחום הכלכלה.

 • הקניית כלים פיננסים וחשיבתיים ליזם החדש

 • בניית כלים מקוריים לשימוש עצמאי בחיי היום יום בחברה.

 • פיתוח יכולת בחירת מצרף מתאים של מידע ויישומו בפתרון בעיות, סיטואציות שונות – בזמן ובמקום.

 

המיומנויות הנרכשות בתוכנית הלימודים מחלום למציאות:

פיתוח יכולת קבלת דעות ורעיונות האחר , דרך ליבון בעיות –דילמות, העלאת רעיונות ומציאות פתרונות אקטואליות.
אוריינות מתמטית – שימוש בעקרונות מתמטיים - חישובים פשוטים ומורכבים, אחוזים, יחסים, קריאת גרף, הפקת נתונים מתוך גרף, הסקת מסקנות, השוואה, אנליזה, סינתזה.
אוריינות קריאה – קריאת טקסטים, הבנה, ניתוח, יישום, הסקת מסקנות, העברה, אנליזה, סינתזה, אינדוקציה, דדוקציה.

 

סדר השיעורים:

א. יזמות מהי?
ב. מדוע אנשים הופכים ליזמים ?
ג. האם אני מתאים להיות יזם ?
ד. ארגז כלים של היזם המתחיל ?
ה הקשר בין יזמות לבעל עסק.
ו.התוכנית העסקית ליזם המתחיל
ז. מחלום למציאות  -  כיצד הופכים את חלום היזמות למציאות עסקית
ח. צעדים  ראשונים ליזם המתחיל   : ניהול , שיווק , מכירות , פיננסים וכו'
ט. בניית מודל אישי לכל תלמיד
י. פרזנטציה אישית
יא. סיכום כולל

 

חינוך פיננסי לבני נוער מאת יניב חדד

הגדרת התוכנית וחשיבותה

מטרת תוכנית הלימודים בנושא החינוך הפיננסי לחטיבה העליונה הינו  לייצר חשיפה לתחום הצרכנות בחיי היום יום ופיתוח ארגז כלים רלוונטי, עכשווי ואטרקטיבי.

מיומנויות נרכשות

 • קבלת החלטות נבונות ושקולות לפני ביצוע פעולה פיננסית.

 • בנייה עצמאית של תקציב בהתאם למטרות מוגדרות.

 • התנהלות נכונה ונבונה מול גופים פיננסים כמו הבנק

 • הכרה והבנה של מונחים פיננסים עימם אנו נתקלים בחיי היום יום

 • שימוש יעיל בארגז הכלים של הצרכן הנבון

 

מטרות התוכנית

 • פיתוח חשיבה עצמאית בתחום הכלכלה.

 • הקניית כלים לצרכנות נבונה – באמצעות מושגי יסוד בכלכלה.

 • בניית כלים מקוריים לשימוש עצמאי בחיי היום יום בחברה.

 • פיתוח יכולת בחירת מצרף מתאים של מידע ויישומו בפתרון בעיות, סיטואציות שונות – בזמן ובמקום.

 

ערכים שאותם מקנה תוכנית הלימודים צרכנות נבונה:

ערכים חברתיים

אדם בוגר עתיד להשתלב בחברה בה הוא חי, אישיותו מוזנת ומתפתחת בקבוצה תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה, בבסיס תוכנית זו ישנם חיזוקים והקניית ערכים החשובים לפרט בחברה בכלל, ובחברה הישראלית בפרט, כמו :

תקשורת חברתית

פיתוח יכולת תקשורת אישית וקבוצתית בסביבה הקרובה ובמעגלי החברה השונים.

הבנת הזולת

היכולת להכיר את הזולת , להבין אותו ואת רעיונותיו לבחון דברים מנקודת ראותו.

לדבר ולהידבר

פיתוח יכולת לדבר ולהידבר בין אדם לחברו , תרבות דיבור , תרבות שיח ותרבות המחלוקת.

נתינה וקבלה

פיתוח יכולת של נתינה וקבלה עקרון ההדדיות ביחסים שבין אדם לחברו.
סבלנות ומתינות היכולת להקשיב ולכבד את הדעות האחר , גם אם הוא שונה ממך. גילוי יחס שווה לזולת.

המיומנויות הנרכשות בתוכנית הלימודים

פיתוח יכולת קבלת דעות ורעיונות האחר , דרך ליבון בעיות –דילמות, העלאת רעיונות ומציאות פתרונות אקטואליות.
אוריינות מתמטית – שימוש בעקרונות מתמטיים - חישובים פשוטים ומורכבים, אחוזים, יחסים, קריאת גרף, הפקת נתונים מתוך גרף, הסקת מסקנות, השוואה, אנליזה, סינתזה.
אוריינות קריאה – קריאת טקסטים, הבנה, ניתוח, יישום, הסקת מסקנות, העברה, אנליזה, סינתזה, אינדוקציה, דדוקציה.