מאמרים  >>  מאמרים פיננסים  >>  איך קוראים דו"ח כספי? המדריך לשפת המספרים

איך קוראים דו"ח כספי? המדריך לשפת המספרים

 

איך קוראים דו"ח כספי? המדריך לשפת המספרים

המדריך לקריאת דו"חות כספיים

 

פעולות כספיות המבוצעות בעסק מתורגמות לשפה שנקראת חשבונאות. החשבונאות מתרגמת את הפעולות למה שמכונה "דו"חות כספיים". הדו"חות הכספיים מוצגים בארבעה חלקים, כל חלק שונה לחלוטין ממשנהו:

 

1.דו"ח רווח והפסד: מציג ומפרט את ההכנסות וההוצאות בעסק בתקופה שחלפה.


2.
מאזן: נותן צילום תמונת מצב ליום מסוים, בדרך כלל ליום 31 בדצמבר. ה"תמונה" מתייחסת ליתרת הנכסים (רכוש) של העסק מצד אחד, ומן הצד שכנגד מציג את ההתחייבויות של העסק ויתרת ההון העצמי שלו, שהיא בעיקר אוסף כל הרווחים/ההפסדים שנצברו מראשית פעילות העסק. מדובר במשוואה, בה צד הנכסים (הרכוש) תמיד שווה לסך ההתחייבויות פלוס ההון העצמי.


3.
דו"ח על תזרימי מזומנים: הדו"ח מסביר את השינוי ביתרת המזומנים שהיתה בעסק מתחילת תקופת הדיווח ועד לסופה. כלומר מהן הפעילויות שהזרימו מזומנים פנימה לעסק (למשל, תקבולים ממכירות וממתן שירותים, קבלת הלוואות, מכירת מכונית, הנפקת מניות בבורסה ועוד) ועל מה הוציא העסק כספים (למשל, תשלומים לספקים ונותני שירותים, החזר הלוואות, רכישת מכונית, תשלומי דיבידנד לבעלי מניות ועוד).


4.
דו"ח על השינויים בהון העצמי: דו"ח זה כולל, בדרך כלל, רק שורה אחת: רווח או הפסד השנה, המתווספים ליתרת ההון העצמי מתחילת התקופה. שהרי כבר אמרנו, שההון העצמי הוא אוסף כל הרווחים/ההפסדים שנצברו מראשית פעילות העסק, זוכרים?

 

* כיוון שארבעת הדו"חות שפורטו לעיל אינם ברורים לכל והם כוללים הרבה מספרים ומעט מלל, הרי שנקבע בכללי החשבונאות, כי בנוסף לארבעתם יש להציג הסברים מפורטים לנתונים המופיעים בדו"חות הכספיים, וכן למידע נוסף שאינו בא לידי ביטוי רק במספרים ושעשוי להשפיע על משקיעים פוטנציאליים.

 

כך למשל, הייתם חושבים פעמיים אם היה ידוע לכם על תביעת ענק המתנהלת נגד החברה שאתם מבקשים להשקיע בה? אם כן, המידע הזה חייב להיות מוצג בדו"חות הכספיים! אם לא יוצג מידע זה, הרי זו השמטה אסורה.

 

מי חייב בהכנת דו"חות כספיים?

חברה פרטית חייבת בהכנת דו"חות כספיים אחת לשנה ובמינוי רואה חשבון שיבצע עליה ביקורת מכוח חוק החברות. שלטונות מס הכנסה דורשים לקבל העתק מהדו"חות הללו. דו"חות אלה אינם גלויים לציבור הרחב אלא רק לבעלי המניות (ולמס הכנסה).

 

חברה ציבורית חייבת גם בהכנת דו"חות כספיים אחת לשנה, כשהם מבוקרים בידי רואה חשבון, אך גם בהכנת דו"חות כספיים לתקופות של 3 חודשים (רבעון) מכוח תקנות ניירות ערך. כל הדו"חות הכספיים של החברות הציבוריות, שנתיים ורבעוניים כאחד, גלויים לציבור הרחב וניתן לעיין בהם באתר "מגנא" של הרשות לניירות ערך.

 

הדו"חות מתפרסמים כדי שהציבור יוכל להתרשם מביצועי החברות ויוכל לקבל החלטות מושכלות טרם ביצוע ההשקעות. זוהי מדיניות "הגילוי הנאות" (Fair Discloser) של הרשות לניירות ערך.

 

מי קורא את הדו"חות הכספיים?

עיקר השימוש נעשה בעיקר בידי אנליסטים, עיתונאים ומשקיעים מוסדיים כגון קופות גמל וקרנות פנסיה המחפשות אפיקים להשקעת כספי המבוטחים. והציבור הרחב? הוא אינו מגלה עניין בדו"חות החברות הציבוריות, היות ואלה כוללים מאות עמודים וההשכלה של מרבית האנשים אינה מאפשרת זיהוי עוצמות ונקודות התורפה בפעילות החברות.

 

 

  עמוד הבית | רכישת ספר דרך האתר | תוכנה לניהול תקציב | פורום  
1-700-701-081       בניית אתרים סידיטק - בניית אתרים