מאמרים  >>  מאמרים פיננסים  >>  מה ההבדל בין אג"ח ממשלתי לקונצרני - ומי מהם יותר מסוכן?

מה ההבדל בין אג"ח ממשלתי לקונצרני - ומי מהם יותר מסוכן?

 

מה ההבדל בין אג"ח ממשלתי לקונצרני - ומי מהם יותר מסוכן?

מהו ההבדל בין אג"ח שמנפיק עסק פרטי לאג"ח שמנפיקה ממשלה ואילו סוגי הצמדה קיימים

 

בשבועות האחרונים אנו מסקרים לא מעט את משבר האג"חשעוברות חברות ציבוריות דוגמת אפריקה ישראל. עם זאת, אפריקה ישראל וחברות פרטיות אחרות (שאינן בבעלות ממשלתית) אינן הגורם היחיד שיכול להנפיק אג"ח לציבור המשקיעים הרחב. במדור זה נסביר את ההבדל בין אג"ח שמנפיק עסק פרטי לאג"ח שמנפיקה ממשלה.

מהי אג"ח קונצרנית

אג"חקונצרני  היא אג"ח שמונפקת ע"י חברות (מלשון קונצרן, חברה). כאשר חברה (ציבורית או פרטית - כזו שעדיין לא הונפקה) צריכה לגייס כספים עבור השקעה או הוצאה מסוימת, היא פונה לעתים קרובות לשוק ההון כדי לגייס את אותו כסף. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שמכירת אג"ח עדיפה לעתים קרובות על לקיחת הלוואה מהבנק ויותר משתלמת מבחינה כלכלית.

 

אג"ח ממשלתיות הן איגרות חוב שמנפיק משרד האוצר ומשמשות את הממשלה למימון גירעונותיה התקציביים. איגרות החוב שמונפקות ע"י הממשלה הן תמיד איגרות חוב סטרייט - איגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות (על ההבדל בין אג"ח סטרייט לאג"ח להמרה - במדור הבא).

ההבדל בין סוגי האיגרות

באיגרות חוב ממשלתיות התשואה לפדיון (התשואה השנתית הממוצעת לפדיון היא אחוז הרווח השנתי הממוצע שאיגרת החוב תעניק לבעליה, כל שנה, עד מועד פדיונה) היא נמוכה יחסית בהשוואה לתשואה באיגרות חוב המונפקות ע"י חברות, והסיבה לכך היא רמת הסיכון הנמוכה; החשש שהמדינה (מתוקף היותה מדינה) לא תפרע את התחייבויותיה כלפי המלווים הוא קטן. לעומת זאת, אג"ח שמנפיקות חברות נושאות סיכון גבוה יותר כי אותן חברות עלולות להיקלע למצוקת נזילות (כמו שקורה בחודשים האחרונים) ולהתקשות בפירעון האג"ח שהנפיקו. תמורת לקיחת הסיכון, מובטחת לרוכש האג"ח תשואה גבוהה יותר על השקעתו.

סוגי הצמדה

כפי שציינו בעבר, אג"ח - קונצרנית או ממשלתית - מונפקת כשהריבית הנקובה עליה צמודה לפרמטר כלשהו. במקרה של אג"ח ממשלתיות, קיימים שישה סוגים של אג"ח: וחלקן צמודות למדד המחירים לצרכן הישראלי, חלקן צמודות לשער הדולר האמריקני וחלקן אינן צמודות לשום פרמטר ולכן קרויות "אג"ח שקליות".

איגרות חוב צמודות מדד

גליל

* הצמדה: מדד המחירים לצרכן

* ריבית: קבועה

* מספר תשלומי ריבית בשנה: אחת לשנה

* תשלום הקרן: בסוף התקופה, צמודה למדד

* משך חיי האיגרת: מונפקת לטווחים של 7 שנים עד 20 שנה

איגרות חוב בלתי צמודות

גילון

* הצמדה: אינה צמודה

* ריבית: משתנה, לפי ממוצע תשואות של מק"מ שטווח פדיונם 3 עד 12 חודשים

* מספר תשלומי ריבית בשנה: אחת לחצי שנה

* תשלום הקרן: בסוף התקופה, בתשלום בודד

* משך חיי האיגרת: מונפקת לטווח עד 10 שנים

שחר

* הצמדה: אינה צמודה

* ריבית: קבועה

* מספר תשלומי ריבית בשנה: פעמיים, אחת לחצי שנה

התשלום הקרן: בסוף התקופה, בתשלום בודד

* משך חיי האיגרת: מונפקת לטווחים של עד עשר שנים

 

  עמוד הבית | רכישת ספר דרך האתר | תוכנה לניהול תקציב | פורום  
1-700-701-081       בניית אתרים סידיטק - בניית אתרים