מאמרים  >>  מאמרים בחינוך  >>  אסטרטגיות קריאה ולמידה והשפעתם אודות החינוך הפיננסי/יניב חדד

אסטרטגיות קריאה ולמידה והשפעתם אודות החינוך הפיננסי/יניב חדד

 

מהי אסטרטגיה ?

אסטרטגיה היא חשיבה מודעת מכוונת ומתוכננת העוזרת לקורא להתאים את קריאתו למגוון הטקסטי. לעומת זאת מיומנות- היא פעולה כמעט אוטומטית ושגרתית. קוראים טובים ומיומנים מקבלים החלטות לגבי איזו אסטרטגיה להשתמש, מתי וכיצד להתאים זאת לטקסט ספציפי. קוראים מומחים משתמשים בסיבתיות ויכולת חשיבה משמעותית כאשר הם בונים ומבנים את המשמעות של הטקסט. מיומנות מהצד השני מקושרת עם רמות חשיבה נמוכות יותר. אסטרטגיות מגבירות את המודעות העצמית, קוראים טובים יכולים לשקף מה הם עושים בזמן הקריאה . קורא מומחה מודע לרמת הבנתו, כאשר הוא מבין או אינו מבין. ולכן בכדי שתלמידים יגיעו להישגים טובים יותר עלינו ללמד אותם את האסטרטגיה הנ"ל. וכמו כל דבר לימוד לוקח זמן , חייבים תרגול מתמיד על טקסטים שונים החל מרמה פשוטה ועד לרמה מסובכת דהיינו מהקל אל הכבד. בזכות לימוד האסטרטגיה אין ספק שרמת ההבנה של הפרט תהיה טובה יותר וכך גם הישגיו העתידיים. אסטרטגיה קריאה חייבת להיות כחלק בליתי נפרד מתהליך של למידה. רוב הפעולות בחיינו מגיעים מידע שנצבר ע"י קריאה הן מהמדיה והן מספרים , עיתונים ועוד. וכך גם בחינוך הפיננסי , בתחום זה חייבים להשתמש באסטרטגיות קריאה ולמידה ולהוסיף את שלב התכנון והביצוע , ללא אסטרטגיה מתאימה לא היינו יכולים להגיע לשלב זה.

תהליך הקריאה

קריאה היא תהליך מורכב שבו ממלא הקורא תפקיד פעיל. מטרתו העיקרית של הקורא להפיק מן הטקסט את משמעות העל. הוא מנסה לעשות זאת הן באמצעות הרמזים הטמונים בכתב והן באמצעות מידע, רקע ואסטרטגיות שהוא מפעיל תוך כדי עיון

התפיסה של הבנת הנקרא עברה גלגולים בדור האחרון. אין היא מסתפקת עוד בהבחנה בין רמות שונות של הבנה. היא נתפסת כתהליך מורכב, בעבר נודעה חשיבות רבה לכישורים, קורא נחשב כקורא מיומן כאשר הבין את מה שקרא בגישה זו הקורא הינו פאסיבי, הוא מקבל את המידע מהטקסט, המשמעות היא בטקסט עצמו והמטרה של הקורא היא לחלץ את המשמעות לשכתב/ לשעתק. היום, הקורא ממלא תפקיד פעיל .

כאשר מורים מציגים בפני התלמידים מיומנויות על מנת להיות קוראים יותר טובים, התלמידים מסיקים מסקנות לגבי מטרת הפעילות, שלעיתים הן שונות לחלוטין מהמטרה של המורה. בד"כ תלמידים קוראים הוראות ומבינים אותם אחרת ממה שהתכוון המורה. כאשר מורים כותבים הוראות הם שופטים את התלמידים שלהם ומניחים לגבי הידע שלהם מבלי להתייחס לגיל וליכולת של הקורא.

המטרה המרכזית של הקריאה בתהליך הבנת הנקרא היא תמיד הבניית המשמעות, מה שהשתנה במהלך הזמן, זה רמת התחכום של מומחיות הקורא והתומכות של מה שהמורה מדריך לגבי ההקשר והרעיון המרכזי. לכן, הבנת הנקרא נתפסת כתהליך בו ממלא הקורא תפקיד פעיל.

כל הקוראים גם המתחילים וגם המומחים משתמשים בידע המוקדם שלהם, ברמזים מהטקסט ומההקשר על מנת להבנות את הידע מהטקסט. בגישה זו גם קורא מתחיל מתנהג כמו מומחה, וקורא מומחה יכול להיות קורא מתחיל מול טקסט מעורפל. אך ישנם שני דברים מאוד חשובים המבדילים בין הגישות של אז והיום: הידע שהתלמיד מביא עימו למשימה והאסטרטגיות שהם משתמשים להבנה . ברגע שאנו נוסיף את תהליך היישום אין ספק שההבנה תהיה טובה יותר בכל תחום שנעלה על הדעת.. כל פעולה חייבת להתחיל בזכות מידע וידע שיש באמתחתנו והשימוש באסטרטגיה רק משביח זאת.

 

אסטרטגיות קריאה

הקריאה היא פעולה אקטיבית הדורשת מן הקורא דריכות, פתיחות, ערנות ועשייה מתמדת קריאה היא תהליך אסטרטגי, שבו מתכנן הקורא כיצד ישיג את מטרתו- הבנת הכתוב.

קריאה היא תהליך הבניית. הקורא בונה את המשמעות תוך כדי התקדמות בקריאה, כאשר הוא משתמש בידע הקודם שיש לו אודות הנושא, אודות המחבר ואודות סוג הטקסט. ידע קודם מהווה בסיס עליו נבנה הידע החדש הנמצא בטקסט קריאה היא תהליך אינטראקטיבי שאינו מתקדם בסדר קווי מסוים, "משחק של ניחושים". כאשר הקורא נעזר בידע הקודם שלו ומשער השערה, הוא מאמת או דוחה אותה על סמך הכתוב בטקסט. אימות ההשערה יעזור לבניית השערה נוספת לצורך הפקת משמעות מן הכתוב קורא יעיל הינו, פעיל בחיפוש משמעות. הוא משער השערות אודות הכתוב, בונה משמעות ותוך כדי התקדמות בקריאה – הוא מפעיל מטה הבנה ( השגחה על תהליך ההבנה). דרך זו לעולם לא תאפשר לו למצוא את עצמו מגיע לסוף הטקסט מבלי להבין דבר וחצי דבר מן הכתוב בו קורא יעיל מפעיל מטה קוגניציה ( השגחה על תהליך החשיבה-למידה תוך כדי קריאה). הוא מפקח על תהליך הקריאה ומשתמש בגמישות ובתכליתיות באסטרטגיות למידה שונות, כשתוך כדי הוא מודע לעובדה שהוא מצוי בתוך תהליך, שמטרתו להתגבר על הקושי בהבנת הכתוב. חלק גדול מההשגחה של הקורא היעיל על תהליך ההבנה בזמן הלמידה נעשית מאליה, "באופן אוטומטי". אולם כשיש בעיה בהבנה, מואט תהליך הלמידה ונעשה מתוכנן יותר, המצריך מודעות ומאמץ מכוון לחיפוש אחר משמעות . תוכנית התערבות זו תכלול אסטרטגיות להבנת קטע קריאה המורכב משלושה שלבים המכוונים את הקורא בעת הקריאה – ומבקשים ממנו לבצע מספר פעולות מטה קוגניטיביות על מנת להפיק משמעות מן הטקסט ולהבין את הכתוב.

אסטרטגיות למידה

המושג אסטרטגיות למידה מתייחס לזיקה שבין אסטרטגיות לבין מטרות למידה ולסוגי הטקסט, לדרכים לאיתור האסטרטגיות החיוניות ולקווים המנחים להכשרת תלמידים לשימוש באסטרטגית למידה. למידה מתרחשת כאשר ביכולתו של הלומד לעשות העברה מידע קודם ולקלוט ידע חדש אשר מיושם במצבים חדשים - העיקרון הבסיסי בלמידה הוא שפיסת מידע חדשה, בין אם נקראה, נשמעה או שדובר בה, והיא נוספת למאגר הידע הקודם. סוג אחר של למידה איכותית דורשת מידה מסוימת של אסימילציה של ידע חדש נרכש כך שברגע שיידרש לו ייושם במצבים מתאימים אך חדשים לגמרי. במקרים אלו הידע הנרכש הופך לידע שמיש ויכול להיות מיושם בכל מצב שבו יידרש.

סוג אחר של למידה דורש שנוי או התאמה של הידע הנרכש בחוויות חדשות, אם בבסיסו הוא אינו מתאים, יש ליצור סוג מסוים של אדפטציה (התאמה) למצב החדש- רק אז תתרחש למידה. מושקעים מאמצים בהגדרת תנאי הלמידה לשם שיפור ההוראה, מה שהוביל חוקרים רבים להגיע להסכמה, שהלומד היעיל ביותר הוא בעל מיומנויות ואסטרטגיות למידה כלליות, יש לו דרכים יעילות לפתרון בעיות, הוא מנצל טוב מצבי למידה, מבצע העברה רחבה של ידע, מחלק מאמציו בצורה יעילה, מפקח על התקדמותו ויודע מתי ואיך להיעזר ..... הוא יודע מהי למידה. חלק גדול מן הכישורים שמנינו קודם שייכים לקבוצת הכישורים המטה קוגניטיביים .

לאסטרטגיות למידה שונות יכולות להיות מטרות שונות, החל מבחירת אינפורמציה ועד לבניית קשרים חיצוניים או פנימיים. אסטרטגיות קריאה אשר נועדו להפעיל את הידע הקודם לפני הקריאה במטרה לקבוע מטרה ברורה לקריאה. אסטרטגיות קריאה המדגישות את המיפוי הסמנטי או המבנה של הטקסט לפני הקריאה, במשך הקריאה ולאחריה. אסטרטגיות קריאה מדגישות את התהליך של קביעת השערות ובדיקתן ואסטרטגיות קריאה המאתרות את המשמעות של מה שנקרא כמו : שאילת שאלות . אם נשכיל ללמוד כיצד הקוראים הטובים קוראים ובאילו אסטרטגיות הם משתמשים, נצליח לשפר את קריאתם של הילדים החלשים אשר אינם משתמשים באסטרטגיות הקריאה הנכונות בצורה ספונטנית.


ולכן ממולץ לרכוש לילד את הממשחקים הבאים :

מלך הכסף

חושבים כסף 


וספר חינוך פיננסי לילדים

ארגז הקסמים של אריק

  עמוד הבית | רכישת ספר דרך האתר | תוכנה לניהול תקציב | פורום  
1-700-701-081       בניית אתרים סידיטק - בניית אתרים