ארגז כלים פיננסים  >>  פירוט סוגי ריביות  >>  ריביות

תאור הרביות הנפוצות בבנקים

ריבית נומינלית
הריבית שנקבעת לעסקה פיננסית לתקופה מוגדרת, שאינה לוקחת בחשבון שינויים בערך הכסף (בניגוד לריבית ריאלית).


ריבית ריאלית
הריבית שנקבעת לעסקה פיננסית, ממנה יש לנכות את שיעור האינפלציה (או פיחות) לתקופה מוגדרת.


ריבית אפקטיבית
ריבית המייצגת באופן ריאלי את ההוצאה הפיננסית של הלווה. ריבית זו לוקחת בחשבון גם עמלות ותשלומים אחרים, אורך תקופת האשראי, מועד קבלת קרן, מועד החזר וכו'.


ריבית פריים
ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת על ידי הבנקים, הריבית נהוגה בישראל במגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח, חברות ליסינג וכדומה). ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה, שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין.
ריבית הפריים גבוהה ב-1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית המוניטארית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה בהתאם לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.


ריבית קבועה
ריבית קבועה מראש, הנשארת ללא שינוי לאורך כל תקופת החיסכון/ההלוואה.

  עמוד הבית | רכישת ספר דרך האתר | תוכנה לניהול תקציב | פורום  
1-700-701-081       בניית אתרים סידיטק - בניית אתרים