ארגז כלים פיננסים  >>  הלוואות נפוצות  >>  מסלולי הלוואות

מסלולי הלוואות

הלוואה צמודת מדד

הריבית החודשית/שנתית של ההלוואה קבועה, אך אליה מצטרף המדד החודשי. המדד החודשי הוא מדד המחירים לצרכן, המתפרסם ביום ה-15 לכל חודש, ומסכם את שינוי המחירים במשק בחודש שקדם לפרסומו.


הלוואה בריבית קבועה

ריבית הבסיס שנקבעה להלוואה אינה צמודה למדד וההחזר החודשי של הלווה לא ישתנה בשל התייקרות המדד.


הלוואה צמודה לפריים

הפריים הוא מחיר הכסף שנקבע על-ידי בנק ישראל. המלווה קובע את ריבית ההלוואה כנגזרת מהפריים. לדוגמא: פריים+3%. אם ריבית הפריים עומדת (לצורך הדוגמא) על 7%, הריבית על ההלוואה עומדת על 10% בשנה. במידה והפריים יעלה ל-8% ההלוואה תהייה בריבית שנתית של 11%. במידה והפריים יירד ל-6% - הריבית השנתית תעמוד בזמן זה על 9%.


הלוואות שקליות

אשראי הניתן בשקלים ללקוחות פרטיים/עסקיים, בסכום ידוע, לתקופה מוגדרת ובתנאי החזר מוסכמים מראש (כגון זמני פירעון, צורת התשלום, שיעור הריבית וכו').


הלוואות מט"ח

הלוואות במטבעות זרים: דולר ארה"ב, דולר קנדי, לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי ויין יפני, במחירים ובתנאים המקובלים בעולם לכל סוג מטבע. הלוואת המט"ח מוזרמת ישירות לחשבון המט"ח, ופירעונה מתבצע מאותו חשבון.


הלוואת גרייס

הלוואה בה הן הקרן והן הריבית מוחזרות בסוף התקופה. בהלוואה כזו, נדחים תשלומי הקרן והריבית לסוף תקופת ההלוואה.


הלוואת גרייס לקרן

הלוואה שבה הלקוח מחזיר את קרן ההלוואה בתשלום אחד בסוף התקופה, ואילו הריבית משולמת באופן שוטף לאורך התקופה (בדרך כלל בתדירות רבעונית).


הלוואת פריים, בריבית משתנה

הלוואה המבוססת על ריבית הפריים, בתוספת מרווח קבוע. הלוואה זו משתנה בהתאם לכל שינוי בריבית הפריים.

  עמוד הבית | רכישת ספר דרך האתר | תוכנה לניהול תקציב | פורום  
1-700-701-081       בניית אתרים סידיטק - בניית אתרים